Organisatie

De Kunstwerkcommissie zetelt in voltallige, uitgebreide of beperkte samenstelling.

Eentalige beperkte kamer

De Kunstwerkcommissie is samengesteld uit verschillende permanente kamers, die elk bestaan uit 6 leden. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in verschillende kunstdomeinen en artistiek-technische beroepen:

 • 3 kunstwerkdeskundigen
 • 1 vertegenwoordiger van de federale administraties
 • 1 vertegenwoordiger van de vakverenigingen
 • 1 vertegenwoordiger van de werkgevers- of zelfstandigenorganisaties

De voorzitter van de kamer wordt aangeduid onder de leden van de kamer.

Deze kamers zijn bevoegd voor het behandelen van de aanvragen voor kunstwerkattesten, de beroepen en de aanvragen tot opschorting of nietigverklaring van de registratie als uitvoerder of opdrachtgever in het kader van de amateurkunstenvergoeding.

Deze kamers beslissen steeds met eenparigheid van stemmen.

Tweetalige uitgebreide kamer

Als er geen eenparigheid van stemmen is tijdens de deliberatie in beperkte kamer, wordt de aanvraag verwezen naar de uitgebreide kamer. Die is tweetalig en bestaat uit de volgende leden:

 • de voorzitter van de Kunstwerkcommissie
 • 9 kunstwerkdeskundigen (minstens 4 Nederlandstaligen en minstens 4 Franstaligen)
 • 3 vertegenwoordigers van de federale administraties (minstens 1 Nederlandstalige en minstens 1 Franstalige)
 • 3 vertegenwoordigers van de vakverenigingen (minstens 1 Nederlandstalige en minstens 1 Franstalige)
 • 3 vertegenwoordigers van de werkgevers- of zelfstandigenorganisaties (minstens 1 Nederlandstalige en minstens 1 Franstalige)
 • de vertegenwoordigers die de gemeenschappen aangeduid hebben

Deze uitgebreide kamer beslist bij meerderheid van 60% van de stemmen.

De kunstwerkdeskundigen beschikken samen over 50% van de stemmen. De vertegenwoordigers van de federale administraties, de vertegenwoordigers van de vakverenigingen en de vertegenwoordigers van de werkgevers- of zelfstandigenorganisaties beschikken elk over een derde van 50% van de stemmen.

De voorzitter en de vertegenwoordigers die door een gemeenschap aangeduid zijn, hebben een raadgevende stem.

Tweetalige voltallige kamer

Deze voltallige kamer is samengesteld uit leden van iedere afdeling. Ze neemt geen beslissingen over individuele dossiers.

Zij heeft als opdracht :

 • het huishoudelijk reglement van de Commissie opstellen en aanpassen,
 • advies geven over wetsontwerpen of ontwerpen van besluit die haar worden voorgelegd, en
 • problemen of misbruik in verband met het kunstwerkattest verzamelen.