Regelgeving

Wet van 16 december 2022
tot oprichting van de Kunstwerkcommissie 
en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers 

 

Koninklijk besluit van 13 maart 2023
betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie,
de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties
en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers 

 

Ministerieel besluit van 23 juni 2023
betreffende de modaliteiten voor het zoeken
en benoemen van de leden en de voorzitter van de Kunstwerkcommissie