Samenstelling

De Kunstwerkcommissie is samengesteld uit twee afdelingen: een Nederlandstalige afdeling en een Franstalige afdeling.

De Kunstwerkcommissie heeft een tweetalige voorzitter. Elke afdeling is samengesteld uit:

  • 9 kunstwerkdeskundigen, voorgesteld door de kunstenfederaties
  • 1 vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • 1 vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  • 1 vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • 3 vertegenwoordigers van de vakverenigingen
  • 3 vertegenwoordigers van de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties
  • 1 door de gemeenschap aangeduide vertegenwoordiger van de taalrol in kwestie (facultatief)