Overgangsmaatregelen

04/12/23

In december zullen de personen die genieten van de overgangsmaatregelen* een kunstwerkattest ontvangen. Ze krijgen bericht via eBox (voor degenen die hun eBox hebben geactiveerd) en op de nieuwe online dienst Working in the Arts – Professional.

*Voor wie?

Wat?

Concreet :

De personen die een kunstenaarsvisum hebben dat geldig is op 1 januari 2024.

Automatische omzetting van het visum naar een gewoon kunstwerkattest, waarvan de geldigheidsduur overeenstemt met die van hun kunstenaarsvisum met een minimum van 2 jaar geldigheid.

Je hoeft niets te doen,  jouw gewoon kunstwerkattest zal in jouw dossier op de nieuwe online dienst Working in the Arts – Professional verschijnen.

De personen die op 1 januari 2024 geniet van het kunstenaarsstatuut en op wie de bepalingen “van hoofdstuk XII van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering” van toepassing zijn.

Automatische omzetting naar een kunstwerkattest “plus” voor een duur van 5 jaar.

Je hoeft niets te doen, jouw kunstwerkattest “plus” zal in jouw dossier op de nieuwe online dienst Working in the Arts – Professional verschijnen.

De personen die een kunstenaarskaart hebben die nog geldig is op 1 januari 2024.

Automatische registratie als uitvoerder op de nieuwe online dienst voor de amateurkunstenvergoeding.

Indien je een geldige kunstenaarskaart had, hoeft je geen nieuw profiel als uitvoerder te creëren, omdat dit al vooraf ingevuld zal zijn op de nieuwe online dienst Working in the Arts – Amateur.

Je kan jouw profiel uiteraard steeds wijzigen, mocht het nodig zijn.

De personen die houder zijn van de zelfstandigheidsverklaring (ZV) op 1 januari 2024. 

 

De ZV zal bij het verstrijken van de geldigheidsduur vervallen.

De ZV blijft geldig tot de geldigheidsduur is verstreken en kan niet meer hernieuwd worden.  Gelieve deze zorgvuldig te bewaren en, zo nodig, een kopie aan te vragen bij het secretariaat van de Kunstwerkcommissie.