Opdrachten

De voornaamste opdrachten van de Kunstwerkcommissie zijn de volgende:

Aanvragen behandelen

De Kunstwerkcommissie levert kunstwerkattesten af, schort ze op of verklaart ze nietig.

Ze ontvangt en behandelt aanvragen voor beroep.

Ze schort de registratie op van een opdrachtgever of een uitvoerder in het kader van de amateurkunstenvergoeding of verklaart ze nietig.

Informeren

De Kunstwerkcommissie informeert kunstwerkers over hun rechten en plichten in verband met de sociale zekerheid.

Ze ondersteunt en informeert de kunstenfederaties en de andere actoren die bijstand verlenen aan kunstwerkers.

Ze is het aanspreekpunt in geval van problemen met of misbruik van het kunstwerkattest.

Ze publiceert geanonimiseerde principebesluiten.

Adviseren

De Kunstwerkcommissie stelt haar huishoudelijk reglement op en past het aan.

Ze geeft advies over de wetsontwerpen en ontwerpen van besluit die haar worden voorgelegd.

Expertise bieden

De Kunstwerkcommissie doet dienst als expertisecentrum en aanspreekpunt voor alle sociaaleconomische aspecten van kunstwerk binnen de federale regering. Dat doet ze onder meer door geanonimiseerde statistische gegevens over kunstwerkers en de kunstdomeinen te produceren.