Wat is het kunstwerkattest?

De Belgische sociale zekerheid biedt een aantal regelingen specifiek voor kunstwerkers. Toegang tot deze gunstige regelingen krijg je met het kunstwerkattest. Alleen kunstwerkers kunnen zo’n attest krijgen. Hun statuut (zelfstandige, werknemer, ambtenaar) is daarbij niet van belang.  

Alleen de Kunstwerkcommissie kan een kunstwerkattest toekennen. Alle andere instellingen, zoals de RVA, moeten het oordeel van de Kunstwerkcommissie volgen.  

Er bestaan 3 verschillende types kunstwerkattest:

  1. het gewone attest
  2. het attest ‘plus’
  3. het attest ‘starter’


Om een attest te krijgen, moet je een professionele artistieke praktijk in de kunsten bewijzen.  

Je kunt zelf niet om een specifiek type attest vragen. Als je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak maakt op een attest, kent de Kunstwerkcommissie je altijd het meest gunstige attest toe op basis van je dossier.